എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ ഡിസംബര്‍ 5,6 തിയ്യതികളില്‍

admin
By admin November 27, 2015 20:41

കോഴിക്കോട് : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ ഡിസംബര്‍ 5,6 തിയ്യതികളില്‍ പുതിയങ്ങാടി വരക്കല്‍ മഖാമില്‍ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ ആരംഭിച്ച മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ക്യാമ്പിയിന്റെ. ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 140 സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലര്‍ന്മാരാണ് ക്യാമ്പില്‍ സംബന്ധിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകള്‍ക്ക് പുറമെ കൊടക്, ദക്ഷിണകന്നഡ, ഉടുപ്പി, ഹാസ്സന്‍, ചിക്മാംഗ്ലൂര്‍, നീലഗിരി എന്നീ ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗണ്‍സിലര്‍ന്മാരും ക്യാമ്പില്‍ സംബന്ധിക്കും. അടുത്ത രണ്ട് വര്‍ഷത്തെക്കുള്ള പുതിയ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൗണ്‍സില്‍ നടക്കും. ഡിസംബര്‍ 6ന് നടക്കുന്ന ഓര്‍ഗാനെറ്റ്, ട്രയിനിങ് കാമ്പില്‍ ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഉപസമിതി ചെര്‍മാന്‍, കണ്‍വീനര്‍മാരും സംബന്ധിക്കും.

admin
By admin November 27, 2015 20:41