എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കളമശ്ശേരി മേഖല സഹചാരി സെന്ററും ടോണി ഫെർണാണ്ടസ് ഐ ക്ലിനിക് ആലുവയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് കളമശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എ എസ് നവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

SKSSF Viqaya
By SKSSF Viqaya September 13, 2017 08:31

എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കളമശ്ശേരി മേഖല സഹചാരി സെന്ററും ടോണി ഫെർണാണ്ടസ് ഐ ക്ലിനിക് ആലുവയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ് കളമശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം  ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എ എസ് നവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

FB_IMG_1505271443356

SKSSF Viqaya
By SKSSF Viqaya September 13, 2017 08:31